Zadnje objave

Poziv za dostavu prijedloga za izbor najboljih sportašica i sportaša grada Krapine u 2019. godini!

Broj: -KŠS -GOD-2019.
08.10.2019.

ČLANICE KRAPINSKOG SPORTSKOG SAVEZA

Predmet: Proglašenje najboljeg športaša
Na temelju odluke sa 13/2019. Sjednice Izvršnog odbora održane 8. listopada 2019. godine. donijeta je odluka da se raspiše natječaj za proglašenje najbolje sportašice, najboljeg sportaša i sportskog djelatnika na području grada Krapine za kalendarsku godinu 2019.

Svaki sportski klub ima pravo predložiti po jednog kandidata za svaku kategoriju:
1. Najperspektivniji sportaš mlađih dobnih kategorija ( do 14 god.),
2. Najperspektivnija sportašica mlađih dobnih kategorija ( do 14 god.),
3. Najperspektivnija ekipa do 14 godina,
4. Najbolja sportašica u pojedinačnom sportu grada Krapine od 14-18 godina,
5. Najbolja sportašica u ekipnom sportu grada Krapine od 14-18 godina,
6. Najbolji sportaš u pojedinačnom sportu grada Krapine od 14-18 godina,
7. Najbolji sportaš u ekipnom sportu grada Krapine od 14-18 godina,
8. Najbolja sportašica i sportaš koji se natječu u klubovima van Grada Krapine:
Pojašnjenje: Sportašica ili sportaš s prebivalištem u Gradu Krapini koja/i je član kluba van sjedišta Grada Krapine i nastupa samostalno pod imenom i prezimenom. Kandidati mogu biti kandidirani samo za sportove koji nemaju na području Grada
Krapine registrirani sportski klub
9. Za promociju sporta,
10. Krapinski sportski hrčak za razvoj i unapređenje sporta,
11. Najuspješniji sportski djelatnik,
12. Najbolji klub Grada Krapine,
13. Najbolja sportašica grada Krapine u pojedinačnoj seniorskoj konkurenciji,
14. Najbolja sportašica grada Krapine u ekipnoj seniorskoj konkurenciji,
15. Najbolji sportaš grada Krapine u pojedinačnoj seniorskoj konkurenciji,
16. Najbolji sportaš grada Krapine u ekipnoj seniorskoj konkurenciji,
17. Nagrada za životno djelo sportskog djelatnika,

Molimo vas da svoje kandidature pošaljete najkasnije do 8. 11. 2019. godine na
slijedeću E -mail adresu: tajnik.kss@gmail.com

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti nigdje prikazana.


*