Zadnje objave

JAVNI POZIV za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu grada Krapine za 2017. godinu

Broj: 104-KSS -GOD-2016.                                                        -svim članicama-

4. prosinca 2016.

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te odredbama Pravilnika Krapinskog sportskog saveza (Pravilnik o kriteriji za vrednovanje i financiranje sportskih udruga) Krapinskog sportskog saveza.

JAVNI POZIV za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu grada Krapine za 2017. godinu

I.
U Proračunu grada Krapine za 2017. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Krapinskog sportskog saveza za sufinanciranje programa u području sporta u 2017. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama za provedbu programa utvrditi će Skupština Krapinskog sportskog saveza.

II.
Sredstva su namijenjena provedbi slijedećih programa:
1. Sredstva za redovitu djelatnost članica KSS,
2. Materijalni troškovi Krapinskog sportskog saveza u realizaciji PJP u sportu grada Krapine,
3. Namjenska sredstva za proglašenje najboljih sportaša.

III.
Na ovaj javni poziv se mogu javiti svi sportski klubovi članice Krapinskog sportskog saveza.
(Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju imati RNO broj te moraju zadovoljavati sve uvijete koje propisuje Statut Krapinskog sportskog saveza i Pravilnik o kriteriji za vrednovanje i financiranje sportskih udruga KSS.

V.
Prijave, isključivo ispunjene računalom, podnose se na posebnim obrascima:
1. Obrazac JPP javnog poziva udrugama za predlaganje programa javnih potreba u sportu KSS za 2017. godinu,
2. Obrazac OOP opisa Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu.

VI.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe u 2017. godini Krapinski sportski savez sklopiti će Ugovor za sufinanciranje programa.
Korisnik je u zakonskom roku dužan podnijeti izviješće realizaciji programa na obrascima koje će propisati Izvršni odbor KSS.

VII.
Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (e-mail, pošta ili osobno), istječe 13. prosinca 2016. godine.
Procjenu pristiglih prijava izvršit će Izvršni odbor Krapinskog sportskog saveza.

VIII.
Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Predsjednik KSS:
Saša Kundih

Dostaviti:
Naslovima,
Arhiva,  ovdje.

104_Opis_programa (Word)

104 PRORAČUN DRUŠTVO (Excel)

 

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti nigdje prikazana.


*